Proste sposoby na naprawę komina

zeniu ze smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to doprowadzić do zapalenia komina. Dla

Proste sposoby na naprawę komina montaż wkładów kominowych gliwice

Wkłady do kominów to rury które

W kominie może nawarstwiać się sadź, dzieje się tak gdy nie czyścimy regularnie przewodu kominowego, lub gdy palimy śmieci. Sadź w połączeniu ze smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to doprowadzić do zapalenia komina. Dla