Stomatologia Gliwice

20% z materii organicznej w postaci

Stomatologia Gliwice
Pod warstwą szkliwa i cementu znajduje się zębina, stanowiąca zrąb zęba.
W porównaniu ze szkliwem jest słabszą tkanką i jej twardość w skali Mohsa wynosi 2, natomiast odporność na zgniatanie wynosi 250-350 MPa. W ok.
70% składa się z części nieorganicznej w postaci kryształów dihydroksyapatytu (tak jak szkliwo), w ok.

20% z mat.

Widok do druku:

Stomatologia Gliwice