montaż paneli fotowoltaicznych

Przewody ujemne i dodatnie tworzą ścieżkę

montaż paneli fotowoltaicznych Fotowoltaika jest nauką stojącą za najpopularniejszą formą wykorzystania energii słonecznej.

Jest to proces przekształcania światła słonecznego bezpośrednio w elektryczność.

Efekt fotowoltaiczny zaobserwowano po raz pierwszy w 1839 roku. Historycznie programy kosmiczne były największy.