Przewody ujemne i dodatnie tworzą ścieżkę

montaż paneli fotowoltaicznych montaż paneli fotowoltaicznychFotowoltaika jest nauką stojącą za najpopularniejszą formą wykorzystania energii słonecznej.
Jest to proces przekształcania światła słonecznego bezpośrednio w elektryczność.
Efekt fotowoltaiczny zaobserwowano po raz pierwszy w 1839 roku.
Historycznie programy kosmiczne były największy.