panele słoneczne dofinansowanie

Fotowoltaika w internetowej encyklopedii

panele słoneczne dofinansowanie
Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Źr.